21.12.2016

List intencyjny w sprawie utworzenia Żywieckiego Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

Skrót postu (maksymalnie 50 znaków)

12 grudnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ponad trzydzieści podmiotów, w tym przedstawiciele  lokalnego samorządu, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, wyższe uczelnie oraz parafie jednomyślnie podpisały list intencyjny, dotyczący utworzenia Klastra Energii  „Żywiecka Energia Przyszłości”.Nasza firma znalazła się w ich gronie. 

Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jednocześnie, konstrukcja Klastra może uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Klaster energii reprezentuje koordynator, w tym przypadku Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Podjęte działania doprowadzą do  realizacji wspólnych projektów i zadań pozainwestycyjnych (najważniejszy to Ponadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowany przez Związek) oraz indywidualnych inwestycji gmin. Planowane jest również tworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych oraz współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzecz zmiany wizerunku na przyjazny ekologicznie.

Rolą klastra powinno być lokalne, systemowe wspieranie procesów zarządzania popytem odbiorców oraz wielkością wytwarzania energii z lokalnych, rozproszonych źródeł tak, aby równoważyć popyt i produkcję energii elektrycznej. Jednocześnie dzięki przyłączeniu do "nadrzędnej" sieci dystrybucji, nadwyżki lub niedobory energii w mikrosieci mogą być bilansowane z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy formalny krok, początkiem następnego roku  zainteresowane współpracą podmioty  podpiszą  umowy cywilno-prawne tworzące Klaster.

Warto podkreślić, że w całej Polsce zainicjowano dotychczas tylko kilka tego typu przedsięwzięć, co klasuje Żywiecczyznę na podium w zakresie innowacyjnych rozwiązań klastrowych.