21.11.2016

Dwustopniowa, Innowacyjna, inwerterowa, pompa ciepła Vatra MEZO. (Pompa wysoki parametr).

Najnowszy produkt naszej firmy - innowacyjna, inwerterowa, dwustopniowa pompa ciepła Vatra MEZO
W ostatnim czasie zakończyliśmy inwestycję i uruchomiliśmy naszą innowacyjną, inwerterową, dwustopniową pompę ciepła Vatra MEZO. W wyniku zastosowanej technologii całoroczny współczynnik sprawności instalacji znacznie wzrósł w stosunku do standardowych pomp ciepła.

Dwustopniowa, inwerterowa pompa ciepła Vatra rozwiązuje problem przygotowania dużej ilości wody użytkowej (zapotrzebowanie takie występuje w budynkach szpitalnych, szkolnych, obiektach sportowych, basenach) bez potrzeby jej gromadzenia w zasobnikach. Dzięki zastosowaniu bezpośredniego podgrzewu przepływu w wymiennikach dwustopniowych możemy uzyskać temperaturę ciepłej wody użytkowej wynoszącą 60-65oC bez dodatkowego źródła ciepła.

Inwerter zastosowany w pompach Vatra MEZO dual pozwala na regulację wydajności w zakresie 20% do 100%. Zastosowano sprężarki typu Scroll, z najnowszymi silnikami, pozwalające na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Innowacyjna technologia pozwala na wytwarzanie ciepła o parametrze 85oC w zakresie 20% mocy nominalnej.

W pompie zastosowano sterownik dedykowany do pompy ciepła ( nie regulator przegrzania) który steruje pracą pompy ciepła (elektroniczny zawór rozprężny, inwerter) oraz wydajnością pomp obiegowych dla każdego obiegu indywidualnie (0-10V).

Dwustopniowe Inwerterowe pompy ciepła z dynamicznym podziałem temperatur na nisko (do 60oC) i wysoko temperaturowe (85oC) umożliwiają stosowanie algorytmów pogodowych niezależnie dla każdego obiegu grzewczego.