26.04.2018

Raport dotyczący rynku pomp ciepła w latach 2010-2017

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowała Raport Rynkowy pn. "Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 - 2017, Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku". Publikacja jest wynikiem prowadzonych od ponad 7 lat badań rynku.
Współpracując z branżą pomp ciepła PORT PC na bieżąco obserwuje i analizuje trendy na polskim oraz europejskim rynku. Analizy te pozwoliły na przedstawienie prognoz rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce do roku 2030.

Vatra S.A. jest członkiem założycielem i członkiem wspierającym Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.