Blog Vatra

03.09.2013

Zakończenie realizacji inwestycji dla Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi

We wrześniu 2013 r. zakończyła się inwestycja realizowana przez naszą firmę - Uporządkowanie gospodarki cieplnej budynków Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Łodzi współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zamontowano dwie pompy ciepła VATRA GIGA 160B o mocy grzewczej 150,1 kW oraz VATRA MEZO 80B o mocy grzewczej 75,5 kW. Dolnym źródłem jest kolektor pionowy. 
11.10.2012

Targi w Wienamie i Malezji

W dniu 15 marca 2012 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym nr POIG.06.05.02-00-096/11-00 Projektu "GreenBiz 2011" w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Program promocji o charakterze ogólnym: GreenBiz 2011 Ho Chi Minh/Wietnam, 15-16 września 2011.

Dzięki ww. programowi Vatra S.A. miała okazję kontynuować współpracę z wietnamskimi firmami, nawiązać wiele nowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentować swoje wyroby na podczas targów instalacyjnych w Hanoi i Kuala Lumpur.