Blog Vatra

21.03.2010

Prace nad pompą ciepła powietrze-woda

Trwa druga faza prac nad pompą ciepła typu powietrze-woda. Dążymy do wyprodukowania nowej pompy ciepła VATRA powietrze-woda, przetestowania jej na stanowisku i wprowadzenia nowego produktu na rynek.
01.02.2010

Przystąpienie do klastra Euro-Centrum

Przystąpienie do klastra Euro-Centrum

Vatra przystąpiła do klastra technologii elektrooszczędnych Euro-Centrum.
Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych to porozumienie firm, jednostek badawczo-rozwojowych, fundacji branżowych działających w sektorze technologii energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach. Przez realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów dąży do rozwoju branży w regionie oraz stworzenia jednolitej reprezentacji na rynkach zagranicznych. Obecnie w Klastrze działa około 40 firm i instytucji z branży technologii energooszczędnych.