Blog Vatra

01.07.2009

Remont obiektów Zgromadzenia Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii

W lipcu Vatra przystąpiła do remontu obiektów Zgromadzenia Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii.
08.06.2009

Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie nr WND.POIG.06.01.00-12-041/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach usług doradczych związanych z przygotowaniem planu rozwoju eksportu firmy VATRA S.A.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem
Więcej informacji