Blog Vatra

28.09.2018

Program Czyste Powietrze - pompy ciepła, instalacje i termomodernizacja z Vatra S.A.

We wrześniu 2018r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowania w ramach Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze skierowanego do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Program przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany będzie w latach 2018-2029, łączne środki przewidziane na dofinansowanie objętych nim przedsięwzięć to aż 103 mld zł.

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Szczególny nacisk położony jest na wymianę starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwo stałe – na nowe źródła ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć szereg inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Doświadczenie firmy Vatra S.A. w zakresie generalnego wykonawstwa pozwala na kompleksowe wykonanie inwestycji zarówno w zakresie wymiany starego źródła ciepła na wysokoefektywne pompy ciepła spełniające wymagania Programu Czyste Powietrze (gruntowe lub powietrzne) jak też w zakresie wykonania węzła cieplnego, instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

Maksymalny koszt kwalifikowany inwestycji to 53 000,00 zł, intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wnioski o dofinansowanie, przygotowane w formie elektronicznej lub papierowej, można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym dla lokalizacji inwestycji. 

Więcej informacji na stronie internetowej NFOŚiGW

Zainteresowanych skorzystaniem w ramach Programu Czyste Powietrze z szerokiej oferty urządzeń i usług firmy Vatra S.A.  zachęcamy do kontaktu. W razie potrzeby nasi pracownicy wyjaśnią Państwu jak krok po kroku uzupełnić formularz aplikacyjny.

24.09.2018