29.03.2009

Fundacja Innowacyjnych Technologii Budowlanych

Trwają prace nad założeniem polsko-niemieckiej Fundacji FITB - Fundacja Innowacyjnych Technologii Budowlanych. Fundacja założona przez małopolskich przedsiębiorców oraz niemieckich partnerów z Turyngii (w tym instytut badawczo-rozwojowy) będzie zajmowała się wspieraniem i rozwojem nowych technologii w budownictwie.