Blog Vatra

14.03.2019

Vatra S.A. wykonawcą instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku Archiwum Miejskiego w Krakowie

Vatra S.A. podpisała umowę na realizację zadania po nazwą "Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 w Krakowie (etap I) działka nr 30 obrębu 55 Nowa Huta - część 2 zadania inwestycyjnego w zakresie budowy hali H3 i przewiązki" w zakresie wykonania:
- aerozolowego gaszenia SUG,
- wszystkich instalacji: sanitarnych i elektrycznych (w tym elektrycznych niskoprądowych),
- włączenie tych instalacji do uprzednio wykonanych instalacji i scalenie w integralną całość, 
- uruchomienie,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

05.03.2019

VII Kongres PORT PC "Dom bez rachunków"

28 lutego w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Głównym tematem konferencji był „Dom bez rachunków” z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Tematyka konferencji obejmowała również zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywną elektryfikację ogrzewania jako najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej. 

Zachęcamy do przeczytania relacji z wydarzenia i pobrania materiałów konferencyjnych ze strony internetowej PORT PC.

Działania firmy Vatra S.A. w pełni wpisują się w ideę „Domu bez rachunków” promowanego przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Szerokie doświadczenie w wykonawstwie instalacji sanitarnych, OZE i elektrycznych umożliwia firmie Vatra S.A. realizację tego typu zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie dotyczącym wspomnianych instalacji.