06.02.2018

Vatra S.A. wykonawcą węzła cieplnego dla Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka

Vatra S.A. podpisała umowę na wykonanie węzła centralnego ogrzewania dla zadania "Instalacja w miejscowości uzdrowiskowej proekologicznego systemu ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka".

Usługa obejmować będzie dostawę, montaż i rozruch czterech pomp ciepła, wykonanie węzła cieplnego z 2 zbiornikami buforowymi centralnego ogrzewania oraz 2 zbiornikami ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie rurociągu łączeniowego centralnego ogrzewania pomiędzy węzłem cieplnym a istniejącą kotłownią.