13.08.2018

Vatra S.A. wykonawcą węzła cieplnego w szkole podstawowej w Mniszowie

Vatra S.A. podpisała umowę na wykonawstwo węzła cieplnego w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Mniszów. 

Usługa obejmować będzie:
- wykonanie kolektora pionowego dolnego źródła ciepła,
- wykonanie poziomu łączącego studzienkę sekcyjną z pompą ciepła,
- montaż kompletnego węzła grzewczego z pompą ciepła,
- wpięcie do instalacji istniejącego kotła węglowego (jako alternatywne źródło ciepła),
- uruchomienie instalacji węzła z pompą ciepła