14.03.2019

Vatra S.A. wykonawcą instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku Archiwum Miejskiego w Krakowie

Vatra S.A. podpisała umowę na realizację zadania po nazwą "Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 w Krakowie (etap I) działka nr 30 obrębu 55 Nowa Huta - część 2 zadania inwestycyjnego w zakresie budowy hali H3 i przewiązki" w zakresie wykonania:
- aerozolowego gaszenia SUG,
- wszystkich instalacji: sanitarnych i elektrycznych (w tym elektrycznych niskoprądowych),
- włączenie tych instalacji do uprzednio wykonanych instalacji i scalenie w integralną całość, 
- uruchomienie,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.