Blog Vatra

30.10.2017

VI Kongres PORT PC - "Pompy ciepła i smart grid - system ciepłowniczy przyszłości"

Już po raz szósty odbyło się największe spotkanie branży pomp ciepła w Polsce - Kongres PORT PC, tym razem pt.: "Pompy ciepła i smart grid - system ciepłowniczy przyszłości". W tym roku w konferencji, która odbyła się 26 października 2017 roku, udział wzięło ponad 300 osób. Organizatorzy szczególnie cieszyli się z dużego zainteresowania pierwszą konferencją naukową o pompach ciepła.
Szczegółowa relacja z wydarzenia wraz z materiałami konferencyjnymi znajduje się na stronie internetowej organizatorów www.portpc.pl.

Vatra S.A. jest członkiem założycielem i członkiem wspierającym Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
02.10.2017

Badania przemysłowe nad innowacyjnymi powietrznymi pompami ciepła Vatra

Oferta pomp ciepła Vatra już wkrótce zostanie poszerzona o powietrzne pompy ciepła. W ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. "Opracowanie innowacyjnych technologii dla pomp ciepła" rozpoczęły się badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, w wyniku których powstaną dwa prototypy sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze/woda - jeden o mocy ok. 6-10 kW dla temperatury zasilania 35°C ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., a drugi o mocy ok 8-17 kW dla temperatury zasilania 35°C bez zbiornika c.w.u. 

Efektem projektu będą innowacyjne powietrzne pompy ciepła dedykowane do polskich warunków klimatycznych.

Umowa numer: RPMP.01.02.01-12-0431/16-00 o dofinansowanie Projektu: Opracowanie Innowacyjnych technologii dla pomp ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.