Blog Vatra

30.11.2009

Nowa linia produkcyjna

W dniu 22 grudnia 2008 r. została podpisana przez WSK Kraków sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-12-016/08-00 UDA-POIG.04.01.00-12-016/08-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B +R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013

Tytuł projektu: Badania przemysłowe i rozwojowe nad wdrożeniem energooszczędnych pomp ciepła (29.23.12-73.90)
Wartość projektu: 7 435 355,52 PLN

Dzięki programowi dysponujemy obecnie nową wydajną linią produkcyjną oraz unikalnym na skalę swiatową stanowiskiem badawczo - testowym.
21.08.2009

Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

W dniu 21 sierpnia 2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-12-041/09-00 Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013

Tytuł projektu: Rozwój firmy VATRA S.A. poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu
Wartość projektu: 15 250,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 10 000,00 PLN
Okres realizacji: do 30.09.2009